O MNIE

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie niepowtarzalność drugiej osoby, jej fenomen, który ukazuje się w spotkaniu. Z ciekawością i uważnością towarzyszę Klientowi w procesie odkrywania Jego świata pomagając mu lepiej zrozumieć siebie i odnaleźć drogę umożliwiającą mu poprawę jakości Jego życia.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką (IG nr 330 i Europejski Certyfikat Psychoterapii EAP). Szkolenie w tym zakresie odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, który posiadał akredytację EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt). Swoje umiejętności w zakresie pomocy psychoterapeutycznej doskonalę od wielu lat na licznych szkoleniach, treningach terapeutycznych i warsztatach rozwoju osobistego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas rocznej praktyki w Poradni Terapii Uzależnień w Chorzowie, pracując z klientami indywidualnymi i współprowadząc terapię grupową, a także w trakcie stażu klinicznego na Oddziale Zamkniętym Psychiatrii w GCM Katowice.

Prowadzę psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą. W pracy terapeutycznej przestrzegam Kodeksu Etycznego (EAGT), a swoją aktywność zawodową poddaję regularnej superwizji.